White Christ near Cochabama, Bolivia

White Christ near Cochabama, Bolivia