Teton Dreamscapes

Lone tree under the Grand Teton Mountain Range

Grand Teton National Park, Wyoming – 2009